Uttalelse om transkorneal elektrostimulering med OkuStim

Behandling av retinitis pigmentosa med transkorneal elektrostimulering Medlemmer Cecilie Bredrup, Overlege, Førsteamanuensis, Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus Dordi Austeng, Overlege, Professor, St. Olav Universitetssykehus Erlend Schanke Almaas, Overlege, St. Olav Universitetssykehus Geir Bertelsen, Overlege, Førsteamanuensis, Øyeavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge Josephine Prener Holtan, Overlege,…

ProQR legger frem positive resultater fra sitt RNA-forsøk for exon 13 i USH2A-genet

ProQR er et nederlandsk biotech-selskap som utvikler en mulig behandling for enkelte typer arvelig netthinnesvikt. USH2A-genet er forbundet med kombinert syn- og hørselstap ved Usher syndrom type 2 og RP uten hørselstap. Behandlingen har foreløpig det kryptiske navnet QR-421a, og…

RP-foreningen sendte epost til politikere angående genterapi

RP-foreningen sendte 1. mars følgende epost til stortingspolitiker Sylvi Listhaug og statsråd Olaug Bollestad i forbindelse med at de skal ta Torger/Luxturna-saken til helseministeren: RP-foreningen er en forening for personer med arvelig netthinnesvikt, blant annet retinitis pigmentosa som Torger Sætre…

Etiske betraktninger om genterapi og annen genteknologi

Genterapi som behandling for sykdom er allerede på vei til å bli vanlig. Faste lesere av RP-nytt kjenner godt til genterapien Luxturna som kan hindre synstap hos personer med den arvelige netthinnesykdommen Lebers (LCA). Muligheten til å gjøre målrettede endringer…

Kjære helsedirektører i Norge; vi vil ha genterapi på avbetaling!

Verdens første genterapi som er godkjent for klinisk bruk var ferdig utviklet i USA i 2018. En rekke europeiske land har allerede bestemt at helsevesenet skal dekke kostnadene for denne behandlingen som kalles LUXTURNA. Denne genterapien kan hindre synstap hos…