Informasjons­materiell

Her kan du laste ned RP-foreningens håndbok og brosjyrer, samt finne ut hvordan du bestiller øvrig informasjonsmateriell.
Toppbilde øye

Bestilling

Alt informasjonsmateriell er gratis og kan bestilles via post@rpfn.no, på telefon 994 69 543 eller pr. brev til RP-foreningen i Norge, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. Du kan også bestille via siden kontakt oss på nettstedet. Brosjyrene kan også lastes ned elektronisk, og du finner lenker nedenfor

Filmer

«Mobilitet når synet svikter»

DVD Filmen er produsert i 2004-2005 av RP-foreningen med støtte fra Helse og Rehabilitering (Extra-spillet) Varighet 23 minutter. Norsk tale med norsk og engelsk teksting.

«Følelser når synet svikter»

DVD Produsert i 2006-2007 med støtte fra Helse og Rehabilitering Varighet 32 minutter. Norsk tale med norsk og engelsk teksting.

RP-foreningens håndbok

RP-foreningens håndbok “Innsikt gir utsikter” er oppdatert til ny, digital versjon. Håndboken kan gi svar på mange av de spørsmål du har, og kan lastes ned gratis i PDF eller RTF-format. Håndboka finnes på lyd hos Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek. Du finner den via lenkene nedenfor.

Retinitis Pigmentosa

Brosjyren gir en kortfattet beskrivelse av øyesykdommen retinitis pigmentosa.

Stargardts sykdom

Brosjyren gir en kortfattet beskrivelse av den spesielle formen for genetisk betinget netthinnesykdom som har fått navnet Stardardts sykdom.

Ushers syndrom

Brosjyren gir en kortfattet beskrivelse av Ushers syndrom, som i tillegg til RP, også gir hørselstap.

Lebers Congenitale Amaurose (LCA)

Brosjyren gir en kortfattet informasjon om LCA, en netthinnesykdom som gir sterkt synstap/blindhet i svært tidlig alder.

BB syndrom

Brosjyren gir informasjon om BB syndromet, da særlig den delen av syndromet som gir RP.

Sjeldne, genetisk betingede netthinnesykdommer

Brosjyren omtaler flere netthinnesykdommer som alle kan gi RP

Team RP

Brosjyren informerer om RP-foreningens «sportslige» del – Team RP

Simuleringsbriller

Simuleringsbriller i papir. Brukes for å gi et visst inntrykk av hva personer med innskrenket synsfelt ser.

E-bok: «Utprøvende behandling – Noe for deg?»

Informasjonsheftet inneholder flere henvisninger og aktive lenker til den offentlige portalen Helsenorge.no. Der finnes også informasjon om utprøvende behandling og en oversikt over mange studier som pågår i Norge innen forskjellige regioner, sykdomsområder og sykdommer.

E-boken finner man ved å følge denne lenken: Utprøvende behandling – noe for deg?