ProQR legger frem positive resultater fra sitt RNA-forsøk for exon 13 i USH2A-genet

ProQR er et nederlandsk biotech-selskap som utvikler en mulig behandling for enkelte typer arvelig netthinnesvikt. USH2A-genet er forbundet med kombinert syn- og hørselstap ved Usher syndrom type 2 og RP uten hørselstap. Behandlingen har foreløpig det kryptiske navnet QR-421a, og forsøket har gått under navnet «Stellar». 

Dette er en form for genetisk behandling, men denne metoden tilfører ikke friske gener som genterapi (Luxturna) eller gjør endringer i DNA-koden slik som CRISPR. QR-421a retter seg mot RNA som produseres av genene våre. Genene lager RNA-molekyler som igjen lager proteiner cellene våre behøver for å fungere. Denne RNA-behandlingen er designet for å sørge for at kroppens protein-produserende maskineri hopper over exon 13 der de sykdomsfremkallende mutasjonene denne studien er rettet mot befinner seg. 

For ordens skyld, det finnes også mutasjoner som er lokalisert andre steder i USH2A-genet enn i exon 13. Denne kliniske studien er kun rettet mot personer som har sykdomsfremkallende mutasjoner i exon 13 av USH2A. Men dersom denne metoden virker, vil det være forholdsvis enkelt å tilpasse til å kunne ha effekt også for andre mutasjoner både i USH2A og i andre gener. 

USH2A-genet inneholder den genetiske oppskriften for produksjon av et protein kalt «usherin» som er nødvendig for synsfunksjon. Ved å hoppe over den muterte delen av det genetiske materialet, håper forskerne at cellene vil være i stand til å produsere funksjonelle usherin-proteiner. Målet er å stanse progresjonen av sykdommen, og kanskje til og med gi noe forbedring av synet. 

ProQR testet sin RNA-behandling i en dose-eskalerende fase 1/2 studie med 20 deltakere. Pasientene ble behandlet på ett øye, og deres andre øye fungerte som kontroll. I tillegg var det en liten kontrollgruppe på seks pasienter som fikk placebo. Forsøket fulgte opp pasientene i 48 uker. Hovedmålet i en fase 1/2-studie er å prøve ulike doseringer av behandlingen og vurdere sikkerhet. Sekundært måles det også om behandlingen gir noen forbedring av synsfunksjon.

Det ble ikke observert noen negative bivirkninger knyttet til behandlingen. Det rapporteres om ett tilfelle der en pasient opplevde forverring av grå stær, og ett tilfelle av forverring av macula-ødem (CME). I begge tilfellene hadde pasientene disse tilstandene før forsøket startet, og hendelsene ble ikke vurdert å ha noen sammenheng med behandlingen. 

Sekundær-målet om forbedret synsfunksjon ble også oppnådd. Det ble målt forbedring av visus (BCVA), synsfelt (static perimetry) og tverrsnitt av netthinnen (OCT). Hos personer i sent stadium av sykdomsutviklingen ble det målt en gjennomsnittlig forbedring på 5 bokstaver hos de som hadde blitt behandlet, mens ingen i kontrollgruppen viste tilsvarende forbedring. Hos personer i tidlig eller moderat stadium er måling av visus mindre aktuelt som utfallsmål siden skarpsynet fortsatt er relativt godt, men det ble målt forbedring av funksjon i netthinnen med mikro-perimetri. 

Det ble ikke påvist noen forskjell i effekt mellom pasienter med Usher og pasienter med RP. Det var heller ikke noen forskjell på om pasientene hadde en eller to mutasjoner i exon 13 av USH2A-genet. 

ProQR er nå i gang med planlegging av to nye fase 2/3-studier. En av studiene vil ha deltakere med netthinnesvikt i sent stadium, mens den andre vil ha deltakere i tidlig eller moderat stadium av sykdomsutviklingen. Dette kliniske forsøket vil foregår over 24 måneder og inkludere 100 deltakere. Primærmålet i fase 2/3 vil være å måle eventuell forbedring av visus. Dersom det blir gitt klarsignal fra regulerende myndigheter til å starte neste fase, forventer selskapet å sette i gang mot slutten av 2021. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *