Har du spørsmål eller ønsker du noen å snakke med?

RP-foreningen mener at likepersonarbeid er en god innfallsvinkel, både for å gi informasjon, og for å gi nødvendig støtte til personer som trenger det i forbindelse med at de selv eller noen nære har fått diagnosen RP.
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

RP-foreningen mener at likepersonarbeid er en god innfallsvinkel, både for å gi informasjon, og for å gi nødvendig støtte til personer som trenger det i forbindelse med at de selv eller noen nære har fått diagnosen RP. Våre likepersoner er folk som enten har diagnosen selv, eller er nære pårørende til noen med RP. Nedenfor finner du en presentasjon av noen av våre likepersoner, som gjerne tar imot en telefon eller e-post fra deg. Velkommen med det du måtte ha på hjertet. Enten du har spørsmål om praktiske ting i hverdagen, om selve diagnosen, eller du bare vil snakke med noen. Kan vi ikke svare på det du lurer på, prøver vi å hjelpe deg videre til noen som kan.

Andrea Isaachsen Olvin

Mitt navn er Andrea Isaachsen Olvin, jeg er født i 1996 og er fra Oslo der jeg også er bosatt. Jeg studerer Samfunnsfag på Menighets fakultet i Oslo. Jeg fikk diagnosen Stargardt i 2008 da jeg var 12 år gammel. Jeg var så heldig at jeg fikk førerhund i 2017, noe som har vært til stor hjelp og glede. Hunden gjør at jeg har mye større frihet enn før. Fritiden går for det meste med til venner, trening, hundetrening og frivillig arbeid.

Kontaktinfo

E-post: andrea.olvin@gmail.com
Telefon: 410 86 135

Solfrid Beate Jakobsen

Solfrid Beate JakobsenNavnet mitt er Solfrid Beate Jakobsen, og jeg er født i 1948. Jeg er gift og har 2 døtre og 4 barnebarn. Jeg fikk RP-diagnosen i 1984, og fikk da beskjed om å slutte å kjøre bil, (jeg var en fare i trafikken fikk jeg vite!) jeg hadde da 15 graders synsfelt, men ett utrolig godt skarpsyn! I dag er jeg blind på det ene øyet, men har litt restsyn på det andre. Jeg har vært medlem av RP-foreningen siden starten i 1993. Jeg var i jobb frem til 2001. Siden da har jeg vært likemann for Norges Blindeforbund hvor jeg har vært medlem siden jeg fikk diagnosen. Jeg trives ute i naturen, og liker å gå lange turer. Musikk er også av stor interresse.

Kontaktinfo

E-post: solfrid.jakobsen@online.no
Telefon: 932 01 948

Kristin Berg

Kristin BergMitt navn er Kristin Berg. Jeg er gift og bor på Rødtvet i Oslo sammen med to gutter født i 2000 og 2002. Hele livet har jeg vært blind men har noe lyssans. Sammen med førerhunden min, som er tildelt navnet Otto, reiser jeg til Norges Handikapforbund hver dag. Der jobber jeg som familieterapeut (er sosionom i bunnen). Selvsagt bruker jeg mye av fritiden min på oppfølging av barna. I tillegg er jeg veldig glad i turer i skog og mark og sang og musikk har også stor betydning for meg.

Kontaktinfo

E-post: kristin.berg@nhf.no
Telefon: 456 60 983

Rainer Henriksen

Mitt navn er Rainer Henriksen, er født i 1973 og bosatt i Oslo. Jeg har 2 barn født i 1999 og 2003. De bor hos meg 50%. Jeg jobber 100% stilling i Gjensidige som coach og utviklingskonsulent. Fikk diagnosen RP i 2003. Er aktiv på ski, sykkel og løping.

Kontaktinfo

E-post: rainer.henriksen@getmail.no
Telefon: 984 52 267