Har du spørsmål eller ønsker du noen å snakke med?

RP-foreningen mener at likepersonarbeid er en god innfallsvinkel, både for å gi informasjon, og for å gi nødvendig støtte til personer som trenger det i forbindelse med at de selv eller noen nære har fått diagnosen RP.
Toppbilde øye

RP-foreningen mener at likepersonarbeid er en god innfallsvinkel, både for å gi informasjon, og for å gi nødvendig støtte til personer som trenger det i forbindelse med at de selv eller noen nære har fått diagnosen RP. Våre likepersoner er folk som enten har diagnosen selv, eller er nære pårørende til noen med RP. 

Velkommen med det du måtte ha på hjertet. Enten du har spørsmål om praktiske ting i hverdagen, om selve diagnosen, eller du bare vil snakke med noen. Kan vi ikke svare på det du lurer på, prøver vi å hjelpe deg videre til noen som kan.

For at vi skal kunne sette deg i kontakt med en passende likeperson, det vil si en likeperson som er noen lunde i samme livssituasjon som deg, ber vi deg fylle ut skjemaet nedenfor