Gaver med inntekts­fradrag

Gaver til RP-foreningen i Norge kan gi rett til skattefradrag for giver.
Toppbilde øye

Gaver til RP-foreningen i Norge kan gi rett til skattefradrag for giver. Øvre beløpsgrense er kr 25 000,- og nedre grense er kr 500,- i løpet av et kalenderår. RP-foreningen ønsker å bruke slike gaver til øyeforskning. Ønsker du å gi til andre formål, må det spesifiseres.

Dersom du ønsker skattefradrag for din gave må navn og fødselsnummer (11 sifre) oppgis. Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre). Hvis du ønsker å øremerke din gave til for eksempel forskning, må du gi beskjed om det. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med oss.

RP-foreningens driftskonto: 7874 06 42927
Kontonummer til RP-foreningens forskningsfond: 7874 66 02463
Vipps RP-foreningens forskningfond: 18112