Gaver med inntekts­fradrag

Gaver til RP-foreningen i Norge kan gi rett til skattefradrag for giver.
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

Gaver til RP-foreningen i Norge kan gi rett til skattefradrag for giver. Øvre beløpsgrense er kr 16800,- og nedre grense er kr 500,-. RP-foreningen ønsker å bruke slike gaver til øyeforskning. Ønsker du å gi til andre formål, må det spesifiseres.

Dersom du ønsker skattefradrag for din gave må navn og fødselsnummer (11 sifre) oppgis. Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre). Hvis du ønsker å øremerke din gave til for eksempel forskning, må du gi beskjed om det. For mer informasjon, kontakt foreningens leder på telefon 994 69 543.

Kontonummer: 7874 06 42927
Kontonummer forskningsfondet: 7874 66 02463