Uttalelse om transkorneal elektrostimulering med OkuStim

Behandling av retinitis pigmentosa med transkorneal elektrostimulering Medlemmer Cecilie Bredrup, Overlege, Førsteamanuensis, Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus Dordi Austeng, Overlege, Professor, St. Olav Universitetssykehus Erlend Schanke Almaas, Overlege, St. Olav Universitetssykehus Geir Bertelsen, Overlege, Førsteamanuensis, Øyeavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge Josephine Prener Holtan, Overlege,…

FANTASTISK AVTALE FOR RP FORENINGEN OG VÅR SAMARBEIDSPROSJEKT «VINN VINN»

RP foreningen har inngått en fantastisk samarbeidsavtale med Interoptik, som kommer både deg og RP foreningen til gode. Under kan du lese om hva dette innebærer for RP foreningen, og hva du kan gjøre for å forsterke fordelene av avtalen.…

Solveig og Hans Ovin Andreassens stiftelse til støtte for blinde og svaksynte

Legatporsjoner utlyses til støttetiltak for blinde/svaksynte enkeltpersoner eller foreninger som ivaretar blinde og svaksyntes ve og vel. Tildelinger vil være i størrelsesorden kr 5/10.000 og utdeles den 19. april d.å. Begrunnet søknad med dokumentasjon av synstap og svak økonomi bes…