Tillitsvalgte

Oversikt over foreningens tillitsvalgte
Toppbilde øye

Styret 2023/2024

Amalie Kapstad Tyssekvam, leder

Født i Førde 1997 og oppvokst på Sande i Sunnfjord siden da. For tiden bor hun i Bergen hvor hun studerer til å bli lærer. Hun har mye erfaring frå foreningen gjennom Team RP og «Vinn – vinn»-samarbeidet.

Har tidligere vore leder for hjelpekorpset og Røde Kors lokallaget hvor hun kommer fra.

Martin Smedstad, nestleder

Født på Fjellhamar i 1978, bosatt i Oslo. Har tidligere arbeidet innen varehandel, salg og service, blant annet som ass. daglig leder og daglig leder i Telebutikken/NetCom. Er nå ansatt i fulltidsstilling på medlemssenteret i Norges Blindeforbund. Har hatt flere ulike verv i RP-foreningen siden jeg kom inn i styret som varamedlem i 2011 og er i dag nestleder, styrets representant i fagrådet og medlem av informasjonsutvalget.

Terje Gravvold, styremedlem og sekretær

Født på Ringerike i 1975 og vokste opp i Bæverdalen på Nordmøre. Studerte IT ved Høgskolen i Molde, og flyttet etter endt utdannelse til Oslo. Startet jobbkarrieren i 1998, og har jobbet med diverse prosjekter og oppgaver innen bygging av nettverk/datasenter og sikkerhetsløsninger. Siden 2020 har jobben bestått i å fungere som sikkerhetsanalytiker og bygge systemer og støtteløsninger for NAVs Security Operations Center.

Løping i Oslomarka funker som rekreasjon og Strava brukes til å sanke kudos for videre motivasjon. Er generelt glad i å være aktiv og tar gjerne en tur i kajakk eller klatreveggen om sjansen byr seg.

Er styremedlem og sekretær i Styret. 

Anna Amundsen, styremedlem

Info kommer…

Thor Dagfinn Bjelland, styremedlem

Født i Haugesund i 1971, og der bor jeg fortsatt med mine to gutter på 21 og 18 år. Men, vokste opp på bygda Nedstran 5 mil øst av Haugesund. Har siden jeg var 17 år jobbet på Weibell, et offshore verksted, til jeg sluttet der i 2017. Ble da uføretrygdet, men etter noen år fikk jeg jobb i Blindeforbundet..

Er nå ansatt i Blindeforbundet som kursmedarbeider i 23% stilling på Evenes syn- og mestringssenter. I all hovedsak er det IKT som er mitt fag. Hovedsakelig VoiceOver-bruk på iPhone.

Har i alle år vært interessert i politikk og fagforeningsarbeid. Så, det er kanskje derifra jeg har mest erfaring med styrearbeid.

Marit Øverby, varamedlem

Info kommer…

Brynjulv Norheim, varamedlem

Født på Voss i 1967 og bosatt på Kjelsås i Oslo. Har tidligere vært med i styret på 2000 tallet og fulgt foreningen lenge. Er opptatt av forskning observasjon og at foreningen skal gi et godt tilbud til medlemmer i alle faser av sykdommen.

Andre tillitsvalgte og oppnevnte utvalg

Valgkomitè

  • Monica Johansen, leder
  • Marianne Bertelsen Sæther
  • Arild Olsen
  • Atle Lunde, vara

Team RP- utvalget

  • Håkon Gisholt, leder
  • Marianne Bertelsen Sæther
  • Thor Dagfinn Bjelland
  • Katrine Knudsen

Redaktør RP-nytt

  • Grethe Lunde

Webmaster

  • Joachim Larsen