Tillitsvalgte

Oversikt over foreningens tillitsvalgte
Toppbilde øye

Styret 2022/2023

Atle Lunde, leder

Født 13.03.61. Gift med Grethe Lunde. Vi bor i Stavanger. Utdannet typograf og sosionom. Har vært forbundsleder i Norges Blindeforbund i 8 år.

Martin Smedstad, nestleder

Født på Fjellhamar i 1978, bosatt i Oslo. Har tidligere arbeidet innen varehandel, salg og service, blant annet som ass. daglig leder og daglig leder i Telebutikken/NetCom. Er nå ansatt i fulltidsstilling på medlemssenteret i Norges Blindeforbund. Har hatt flere ulike verv i RP-foreningen siden jeg kom inn i styret som varamedlem i 2011 og er i dag nestleder, redaktør i medlemsbladet RP-nytt, styrets representant i fagrådet og medlem av informasjonsutvalget.

Terje Gravvold, styremedlem og sekretær

Info kommer….

Amalie Kapstad Tyssekvam, styremedlem

Info kommer…

Anna Amundsen, styremedlem

Info kommer…

Marit Øverby, varamedlem

Info kommer…

Brynjulv Norheim, varamedlem

Født på Voss i 1967 og bosatt på Kjelsås i Oslo. Har tidligere vært med i styret på 2000 tallet og fulgt foreningen lenge. Er opptatt av forskning observasjon og at foreningen skal gi et godt tilbud til medlemmer i alle faser av sykdommen.

Andre tillitsvalgte og oppnevnte utvalg

Valgkomitè

  • Monica Johansen, leder
  • Tone Gravvold
  • Arild Olsen
  • Christine Henriksen, vara

Team RP- utvalget

  • Håkon Gisholt, leder
  • Marianne Bertelsen Sæther
  • Celia Ring Heger
  • Amalie Kapstad Tyssekvam

Redaktør RP-nytt

  • Grethe Lunde

Webmaster

  • Joachim Larsen