Bli medlem!

Medlemskap i RP-foreningen er åpent for alle som selv har retinitis pigmenstosa eller har interesse for denne sykdommen.

Toppbilde øye

Medlemskap i RP-foreningen er åpent for alle som selv har retinitis pigmenstosa eller har interesse for denne sykdommen. Som medlem får du vårt medlemsblad RP-nytt tre ganger i året, og du får mulighet til å delta på våre faste arrangementer; høstkonferanse som avholdes hvert år i september og årsmøtehelg hvert år i mars. Kontingenten er kr. 250 pr. år.  Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på post@rpfn.no

Fra 2017 kan du også tegne familiemedlemskap. Et hovedmedlem og inntil ni medlemmer på samme adresse koster kr. 500. Familiemedlemmer over 15 år må samtykke til å bli meldt inn i RP-foreningen.

Klikk på linken nedenfor for innmelding i RP-foreningen:

Innmeldingsskjema