Bli medlem!

Medlemskap i RP-foreningen er åpent for alle som selv har retinitis pigmenstosa eller har interesse for denne sykdommen.

Toppbilde øye

Medlemskap i RP-foreningen er åpent for alle som selv har retinitis pigmenstosa eller har interesse for denne sykdommen. Som medlem får du vårt medlemsblad RP-nytt fire ganger i året, og du får mulighet til å delta på våre faste arrangementer; høstkonferanse som avholdes hvert år i september og årsmøtehelg hvert år i mars. Kontingenten er kr. 250 pr. år.  Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på post@rpfn.no eller mobil 994 69 543.

Fra 2017 kan du også tegne familiemedlemskap. Et hovedmedlem og inntil ni medlemmer på samme adresse koster kr. 500. Familiemedlemmer over 15 år må samtykke til å bli meldt inn i RP-foreningen.

Klikk på linken nedenfor for innmelding i RP-foreningen:

Innmeldingsskjema