Reisestøtte

Toppbilde øye

Det gis reisestøtte til medlemmer for reiseutgifter i forbindelse med de årlige arrangementene Årsmøte/Vårsamling og Høstkonferansen. Det dekkes inntil 1500 kr av utgifter over 500 kr.

Merk at det kun gis støtte til medlemmer av RP-foreningen, og ikke til ledsagere som ikke er medlem.

Dersom du oppfyller krav, kan du fylle ut reiseregningskjemaet nedenfor og sende dette med kopi av kvitteringer til kasserer@rpfn.no innen to måneder.