Reisestøtte

Toppbilde øye

Det gis reisestøtte til medlemmer for reiseutgifter i forbindelse med de årlige arrangementene årsmøte og høstkonferansen, samt Team RPs aktiviteter som vinn-vinn, Holmekollstaffetten og Oslo Marathon.. Det dekkes inntil 2000 kr av utgifter over 500 kr.

Merk at det kun gis støtte til betalende medlemmer av RP-foreningen, og ikke til ledsagere som ikke er medlem. Reiseutgiftene må kunne dokumenteres og det forutsettes at billigste reisemåte er blitt benyttet.

Dersom du oppfyller krav, kan du fylle ut reiseregningskjemaet nedenfor og sende dette med kopi av kvitteringer til kasserer@rpfn.no innen to måneder etter arrangementet.