Reisestøtte

Toppbilde øye

Årsmøte og Høstsamling:

Det gis reisestøtte til medlemmer for reiseutgifter i forbindelse med de årlige arrangementene årsmøteog høstkonferansen. Det dekkes inntil 2000 kr av utgifter over 500 kr.

Team RP:

Det gis reisestøtte til medlemmer for reiseutgifter i forbindelse med Oslo Maraton og Holmekollstafetten. Det dekkes inntil 1500 kr av utgifter over 500 kr.

Vinn – Vinn:

Det gis reisestøtte til medlemmer for reiseutgifter i forbindelse med Vinn – Vinn arrangementer. Denne vil ariere fra år til år. I 2023 dekkes det inntil 1500kr av utgifter over 500 kr.

Merk at det kun gis støtte til betalende medlemmer av RP-foreningen, og ikke til ledsagere som ikke er medlem. Reiseutgiftene må kunne dokumenteres og det forutsettes at billigste reisemåte er blitt benyttet.

Dersom du oppfyller krav, kan du fylle ut reiseregningskjemaet nedenfor og sende dette med kopi av kvitteringer til kasserer@rpfn.no innen to måneder.