Beslutningsforum sier «ja» til Luxturna i ny vurdering

Endelig!! Luxturna er i dag 26. april anbefalt av Beslutningsforum for nye metoder etter en ny vurdering. Dette er vi mange som har kjempet lenge for, og vi vant frem til slutt. Kostnadene ved behandling med Luxturna vil dekkes av staten gjennom spesialisthelsetjenesten. 

Dette vedtaket er viktig på flere måter, først og fremst for de 7 eller 8 personene som kan behandles med Luxturna og hindre ytterligere synstap. Men dette vedtaket danner også en viktig presedens for resultat-basert prising i avtaler mellom staten og legemiddelindustrien. Det vil bane vei for lignende behandlinger som er under utvikling, både for andre varianter av netthinnesvikt og andre alvorlige sykdommer som kan behandles med genterapi.

Link til TV2-sak: https://www.tv2.no/nyheter/13966213/?fbclid=IwAR1nPGcEVzo3JcJBE3ydLba0WMbDO3l1Bu5hmZkOa6is_dZrcy1iK4b8ZpA

Link til saksdokumenter og protokoll fra møtet i Beslutningsforum 26. april: https://nyemetoder.no/moter-i-beslutningsforum-for-nye-metoder

Her er hovedpunktene i vedtaket: 

1. Lebers medfødte synstap knyttet til mutasjoner i RPE65-genet er en svært sjelden tilstand som gir synstap og blindhet hos barn og unge. Voretigene neparvovec (Luxturna) er et genterapiprodukt til behandling av Lebers medfødte synstap og er per i dag den eneste tilgjengelige behandlingen for tilstanden.

Behandlingen gis kun en gang og det er usikkerhet knyttet til langtidseffekten.

Behandling med voretigene neparvovec (Luxturna) er svært kostbar. På bakgrunn av disse forhold fattes det en betinget beslutning.

2. Voretigene neparvovec (Luxturna) innføres til behandling av Lebers medfødte synstap knyttet til mutasjoner i RPE65-genet.

3. Alle pasienter som får behandlingen skal følges opp over tid og inngå i et kvalitetsregister.

4. Det skal gjøres en ny vurdering etter senest fire år. Legemiddelfirmaet må levere en oppsummering av langtidsdata og ytterligere data som er samlet inn som grunnlag for en ny vurdering i Beslutningsforum for nye metoder.

5. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

6. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.05.2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

1 kommentarer om “Beslutningsforum sier «ja» til Luxturna i ny vurdering

  1. Hurra , Hipp, Hurra Må feire med det Norske flagg . .???????? Jeg heier på dere :
    Masse gledes tårer???? til dere med : RPE -65
    Sender gode tanker fra Elin med Rp. ????.

    ????

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *