Om RP-foreningen

Foreningen ble stiftet 2. desember 1993. Vi har i dag  ca. 700 medlemmer.
Toppbilde øye

Foreningen ble stiftet 2. desember 1993. Vi har i dag  ca. 800 medlemmer. I tillegg sender vi medlemsblad og informasjon til ca. 75 fagpersoner og fagmiljøer. Foreningen har ingen ansatte, alt arbeid drives på dugnad.

RP-foreningens formål er å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa (RP) og andre andre nedarvede degenerative øyesykdommer i øyets netthinne, og å fremme arbeidet for å finne behandlingsmåter for RP. Personer med Retinitis Pigmentosa og andre nedarvede degenerative øyesykdommer i øyets netthinne, deres familier og venner kan være medlemmer. Foreningen kan også ha støttemedlemmer.

Vårt medlemsblad, RP-nytt, kommer ut tre ganger i året i vanlig skrift, på lyd (Daisy) og som e-post. I tillegg til årsmøtehelg hvert år i mars, arrangerer vi høstkonferanser en helg hver høst.

Adresse:
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
Postboks 5900 Majorstuen
0308 OSLO

Telefon: 994 69 543
E-post: post@rpfn.no

Organisasjonsnummer: 984 079 230
Kontonummer: 7874 06 42927
Kontonummer forskningsfond: 7874 66 02463