RP-foreningens prosjekt "Fysisk blindtest" får kr. 247 000 fra Extra-stiftelsen!

RP-foreningen ønsker å følge opp den positive trenden til fysisk aktivitet som Team RP har startet.Prosjektets målsetning er i følge søknaden: ” RP-foreningen ønsker gjennom dette prosjektet å motivere og stimulere blinde og svaksynte til livsstilendring og et aktivt fysisk…

Sverre Fredriksen og hustru Aasta Falkberget Fredriksens legat for svaksynte og blinde

Legatets formål er å yte økonomisk støtte til personlig hjelp for særlig økonomisk og på en annen måte hardt rammede svaksynte og blinde i Norge. Kopi av siste likningsattest må vedlegges og synshemningen må dokumenteres ved legeerklæring. Kontonummer i bank/…