Livsomstilling – om å takle det å ha diagnosen RP

Å leve med en progredierende tilstand som RP gir spesielle utfordringer på mange livsområder. For eksempel det å klare forskjellige praktiske ting. Hvordan forholde seg til andre mennesker? Hvordan forholde seg til egne reaksjoner og følelser? Statped sørøst, fagavdeling syn…

Verdens Retina Dag, 27 september

Paraplyorganisasjonen for verdens RP-foreninger, Retina International, markerer hvert år den 27. september som Verdens netthinnedag. Årets erklæring gir en generell oversikt over hvor langt forskning og utvikling av behandlingsformer for RP er kommet, og understreker sterkt betydningen av gode pasientregistre for at…

Har du lyst på en spennende oppgave i foreningen vår?

Vi er på jakt etter ny redaktør til medlemsbladet RP-nytt. Foreningens medlemsblad når alle medlemmer og er vårt viktigste informasjonsorgan. Bladet har 4 utgaver i året, og jobben gjøres i samspill med informasjonsutvalget, som også er redaksjonsråd. Styret er ansvarlig…