Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Bufdir i oppdrag å følge opp loven om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I oppdraget ligger å føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav, samt å gi informasjon og veiledning overfor de kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Oppdraget ivaretas av Deltasenteret i Bufdir.

Som en del av dette oppdraget er det utarbeidet en temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Link til temasiden finner du her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *