Fagsymposium på Oslo universitetssykehus

Fredag 18. november 2011 arrangerte RP-foreningen i samarbeid med seksjonsoverlege Ragnheiður Bragadóttir ved øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus, et heldags fagsymposium kalt ”Hereditary Retinal Diseases – From Research to Treatment”

Fagsymposium
Fagsymposium på Oslo Universitetssykehus

Fagsymposium på Oslo universitetssykehus Fredag 18. november 2011 arrangerte RP-foreningen i samarbeid med seksjonsoverlege Ragnheiður Bragadóttir ved øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus, et heldags fagsymposium kalt ”Hereditary Retinal Diseases – From Research to Treatment”. Vi har drøftet mulighetene for en slik satsning med Bragadottir de siste par årene, og nå ble det alvor. Ca. 75 personer deltok på symposiet, der invitasjonen var gått ut til øyeleger og øyefaglige institusjoner i de nordiske land. De aller fleste som deltok var naturligvis fra Norge, men vi noterte med glede også deltakere fra Danmark og Sverige. Ragnheiður Bragadóttir, som stod ansvarlig for utvalget av foredragsholdere og symposiets faglige profil, ledet symposiet som ga innsikt i forskning på genterapi, stamceller, kunstig syn og transplantasjonsforsøk. En egen seksjon var viet registrene over personer med arvelige netthinnesykdommer i Norden, med utførlige foredrag om arbeidet med slike registre og forskningen de kan brukes til. Her var alle de nordiske land representert med framtredende forskere (registeret på Oslo universitetssykehus er som kjent støttet av RP-foreningen, og deltakerne i våre gentestingsprogram utgjør en meget vesentlig del av dette registeret). Josephine Prener la fram det arbeidet som er gjort til nå i det norske registeret. Sammen med Morten C. Moe, som holdt et engasjerende foredrag om stamcelleforskning i Norge, fikk hun ved slutten av symposiet overrakt RP-foreningens oppmuntrings-stipend. Verdens kanskje ledende genterapiforsker Robin Ali fra London, fortalte om genterapiforsøkene til nå og skisserte planene for utvidelse til minst elleve andre mutasjoner enn de som til nå er med i kliniske forsøk. Christina Narfström fra Sverige/USA fortalte om arbeidet med å utvikle dyremodeller for genterapi, der også Ragnheiður Bragadóttir har levert vitenskapelig arbeid. Stamcelleforskeren Henry Klassen skisserte planene for forsøk som baserer seg på stamceller hentet meget sent i fosterutviklingen, og mente å kunne påvise at denne metoden ville unngå både de etiske og mange av de biomolekylære problemene som knyttes til embryonale stamceller. Ved hans universitet i California er de i gang med å utforme en søknad til de føderale godkjenningsmyndigheter (FDA) med sikte på å kunne starte kliniske forsøk innenfor rammen av ett til to år. Sterk interesse vakte også innslaget om kunstig syn presentert av Barbara Wilhelm fra det avanserte tyske forskermiljøet i Tübingen. Det sentrale svenske miljøet ved universitetet i Lund, representert ved Fredrik Gosh og Sten Andreasson, la fram resultater og perspektiver ved transplantasjon og genterapi. Blant deltakerne var fagpersoner fra alle våre universitetssykehus, med et naturlig tyngdepunkt i øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. RP-foreningen stod for finansieringen av symposiet og den vesentlige del av administrativ gjennomføring. I tillegg søkte vi og fikk økonomisk støtte fra Norges Blindeforbunds forskningsfond, Blindemissionen IL og Interesseforeningen for LMBB-syndrom. Vi sender en stor takk for bidragene vi fikk, og er glad for at de i likhet med oss har sett betydningen av å øke kunnskapen om RP-forskning og de mulighetene for behandling som blir stadig tydeligere. Først og sist vår takk til seksjonsoverlege Ragnheiður Bragadóttir og hennes medarbeidere som gjorde det mulig å gjennomføre et arrangement som ble et viktig bidrag til et av foreningens hovedformål, støtte til forskning på RP.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *