Genterapibehandling og RP; hva betyr forslaget til endring i Bioteknologiloven for norske RP-pasienter?

NRK sendte like før jul et innslag i Lørdagsrevyen som omtalte en innstilling fra Bioteknologirådet om endring i Bioteknologiloven. Dersom lovendringen blir vedtatt, vil det tillate forskning på genterapi i Norge også for «mindre alvorlige» (i betydningen ikke-dødelige) sykdommer. Innslaget…

Nytt fra forskningen – oktober 2014

Selv om det ikke er kommet store nyheter fra forskningsmiljøene de siste månedene, har det ikke manglet på meldinger som forteller om vesentlige skritt på veien til effektiv behandling av de mange genetisk betingede netthinnesykdommene. Strategisk viktig er f.eks. beskjeden om stadig mer samarbeid…

Rapport fra årets Retina International kongress

Forskningsdelen av Retina Internationals kongress i Paris ga, som tidligere, en meget verdifull oversikt over forskningsfronten innen arvelige netthinnesykdommer, selv om det ikke var mange helt nye resultater vi fikk høre om. I sitt avslutningsforedrag understreket professor Gerald Chader, sekretær…