FANTASTISK AVTALE FOR RP FORENINGEN OG VÅR SAMARBEIDSPROSJEKT «VINN VINN»

RP foreningen har inngått en fantastisk samarbeidsavtale med Interoptik, som kommer både deg og RP foreningen til gode. Under kan du lese om hva dette innebærer for RP foreningen, og hva du kan gjøre for å forsterke fordelene av avtalen.…