Nordisk RP-møte

I 2011 var det igjen Norges tur til å arrangere nordisk RP- møte. Vi hadde allerede bestemt, i samarbeid med Oslo universitetssykehus, å gjennomføre et fagsymposium om arvelige netthinnesykdommer, forskning og terapi, i november samme år. Det ble derfor avgjort at vi skulle arrangere nordisk møte i tilknytning til fagsymposiet. Vi har alltid hatt et faglig foredrag på de nordiske møtene, men de senere årene har den faglige delen av programmet blitt utvidet, først av svenskene i Lund og så i 2010 gjennom nordisk møte på Island samtidig med den nordiske øyelegekongressen. Det har sterkt høynet det faglige innholdet i vårt nordiske samarbeid, og styrker også mulighetene for produktiv kontakt mellom RP-forskerne i Norden.

Møtet i november ble vellykket. Igjen var vi fulltallige, etter at danskene dessverre ikke kunne komme til Island på grunn av dårlig økonomi. Vi fikk en bred utveksling av foreningenes daglige virke og prosjekter. Foreningene i Sverige, Finland og Danmark har nok visse utfordringer når det gjelder finansiering av virksomheten. Retina Finland, den eldste av de nordiske foreningene, har for eksempel mistet tidligere sikre inntekter fra et nasjonalt lotterifond. Danskene har som del av Dansk Blindesamfund en brukbar grunnfinansiering, men sliter med å skaffe nok midler til kurs og samlinger. Svenskene har hatt en gledelig oppgang i medlemstallet og har fortsatt en del midler til støtte av forskning. Det er også en viss ekspansjon i deres lokale aktiviteter, gjennom såkalt ”RP-pub”, som er et lavterskeltilbud finansiert av medlemmene selv. Det er tydelig at de andre foreningene, slik vi også har det i Norge, må lage egne prosjekter som det så søkes støtte til separat for å utvide aktiviteten. På Island er RP-gruppen del av det islandske blindeforbundet, men har en solid økonomi og relativt stor aktivitet. De kunne fortelle at forskeren bak den såkalte ECT kapselen, Weng Tao, har vært i Reykjavik for å diskutere mulighetene for et samarbeid når det eventuelt blir aktuelt å markedsføre denne form for behandling i Europa. Islendingene, som tidligere har vært observatører i Retina International, har nå søkt om fullt medlemskap. En viktig del av møtet var gjennomgang av virksomheten i Retina International. Caisa Ramshage fra Sverige er styremedlem, og hadde gode nyheter om arbeidet med å arrangere den viktige verdenskongressen i Hamburg i juli 2012. Når sakspapirene kommer på nyåret vil de nordiske foreningene diskutere og trolig samordne sine synspunkter når det gjelder organisasjonens videre vekst. Det er blant annet planer om etablering av et permanent sekretariat og stor diskusjon om hvordan man kan finne finansiering for en slik satsning. Det er spørsmål om finansiering fra EU-midler, mulig støtte fra farmasiselskaper, og søknad til forskjellige humanitære stiftelser. Kongressen i Hamburg har et nytt og vesentlig innslag. En hel dag er avsatt til at unge forskere skal kunne få innblikk i forskning på RP og andre netthinnelidelser. Kongressens øvrige vitenskapelige program, som dekker to fulle dager, har innlegg fra alle de fremste forskningsmiljøene i verden, både når det gjelder RP og AMD. Caisa Ramshage kunne rapportere om et godt samarbeidsklima i styret, som ser en vesentlig utfordring i å øke medlemstallet og stimulere til danning av RP-foreninger i nye verdensdeler hvor det til nå har vært vanskelig (Latin-Amerika, Afrika og deler av Asia). Det neste nordiske møtet blir holdt i Finland i august i tilknytning til nordisk øyelegekongress. De nordiske RP-foreningene går sammen om å finansiere to til tre sentrale RP-forskere og deres foredrag under kongressen, slik vi også gjorde det under forrige kongress på Island. Vi er enige om at dette er en meget effektiv og viktig måte å spre kunnskap om RP og RP-forskning til nordiske øyeleger, der behovet fortsatt er stort for innsikt i sykdommen og mulighetene for framtidig behandling. Siste del av møtet ble avholdt på Hurdal syn- og mestringssenter slik at de nordiske gjestene også fikk satt seg inn i de nye mulighetene som senteret gir etter utbyggingen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *