Haptisk kommunikasjon – habiliteringskurs høsten 2020

Haptisk kommunikasjon er et effektivt verktøy for synstolking av omgivelsene.  I løpet av høsten blir det arrangert fire nybegynnerkurs og ett oppfølgingskurs for tidligere deltakere.

Neders i denne meldingen finner du litt mer informasjon om hva haptisk kommunikasjon er.

Viktig om påmelding!

Alle aktuelle deltakere må kontakte prosjektleder Kristin Berg på telefon 45 66 09 83, eller e-post kommunikare.kursformidling@gmail.com for viddere avklaringer.

Grunnet koronasituasjonen vil vi prioritere personer som har muligheten til å ha med en «øveperson» / ledsager. I tillegg vil vi rekruttere noen ledsagere utenfra.

Alle påmeldte deltakere får tilsendt program og annen nødvendig informasjon fortløpende.

Kursdatoer

  • 16.-18. oktober: Nybegynnerkurs, Solvik Syn- og Mestringssenter, plass til 8 personer med synshemning (grunnet koronasituasjonen blir deltakere i nærområdet prioritert)
  • 30.10-1.11: Nybegynnerkurs, Hurdal Syn- og Mestringssenter, plass til 12 personer med synshemning, landsdekkende.
  • 1.11-3.11: Nybegynnerkurs, Evenes Syn- og Mestringssenter, plass til 10 personer med synshemning, landsdekkende
  • 6.11-8.11: Oppfølgingskurs, Hurdal Syn- og Mestringssenter, plass til 12 personer med synshemning, landsdekkende
  • 11.12-13.12: Nybegynnerkurs, Solvik Syn- og Mestringssenter, plass til 8 personer med synshemning (grunnet koronasituasjonen blir deltakere i nærområdet prioritert)

Det er viktig at du melder din interesse så raskt som mulig.  

Haptisk kommunikasjon – synstolking av omgivelsene

Haptisk kommunikasjon er et verktøy for å gi synstolking av omgivelsene mer diskre berøringssignaler. Eksempelvis handler dette om rombeskrivelser og informasjon om personer og handlinger.  

Eksempler som viser nytten av haptisk kommunikasjon

Tenk deg at du er helt blind og opplever følgende hverdagssituasjoner:

Du står i en butikkø. Ved disken forsøker ekspeditøren å få øyekontakt med deg, noe du selvsagt ikke kan vite. Vedkommende henvender seg til din venn og spør: «Hva vil hun ha?» Hvordan føler du deg da? Hvordan tror du det er for ekspeditøren? Og hvordan er det for vennen din?

Du snakker konsentrert med to venner på kafé. En fjerde person spør, midt i en setning: «Vil du ha mer kaffe?». Samtalen brytes av, hvordan opplever du det?

Du skal holde et foredrag. I salen sitter det mange mennesker, de er helt stille. Er det fordi de lytter, kjeder seg eller er opptatt av noe annet? Hvordan er det å være deg nå?

Dette er konkrete hverdagseksempler som kontinuerlig møter personer med synshemning. Mange føler usikkerhet, ubehag og frustrasjon i slike situasjoner. Ved å ta det haptiske verktøyet i bruk, ville kommunikasjonen forløpt på en mer verdig måte for alle involverte.

Hindringer i samhandling og kommunikasjon

I samhandling og kommunikasjon er synssansen sentral. Kroppsspråk og uhørlige signaler spiller en viktig rolle når mennesker snakker sammen.

For personer med nedsatt syn kan viktige faktorer og holdepunkter i kommunikasjonen bli svakere eller forsvinne helt. Selvsagt kompenserer andre sanser og alternative teknikker for mye av dette tapet.

I lang tid har personer med et kombinert syn- og hørselstap benyttet haptisk kommunikasjon.

Med midler fra Norges Blindeforbunds forskningsfond jobbes det nå med et utviklingsprosjekt for at personer med synshemning skal få ta haptisk kommunikasjon i bruk. Vi håper du ønsker å få vite litt mer om et effektivt og intuitivt system som kan gjøre hverdagen enklere for mange.

Velkommen til å få vite mer

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Kristin Berg på telefon 45 66 09 83 for å få vite mer om haptisk kommunikasjon generelt og høstens kurstilbud spesielt.

Vennlig hilsen
Kommunikare Kursformidling
Kristin Berg, familieterapeut

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *