Sverre Fredriksen og hustru Aasta Falkberget Fredriksens legat for svaksynte og blinde

Legatets formål er å yte økonomisk støtte til personlig hjelp for særlig økonomisk og på en annen måte hardt rammede svaksynte og blinde i Norge.

Kopi av siste likningsattest må vedlegges og synshemningen må dokumenteres ved legeerklæring. Kontonummer i bank/ post bes oppgitt for evt. overføring av legatmidler.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Norges Blindeforbunds Rehabiliteringsavdeling v/ Marit Øverby, tlf: 23.21.50.00 eller på våre internettsider: www.blindeforbundet.no/internett/tilbud-og-tjenester/legater

Søknadsfrist 15 september 2011

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *