Nytt fra forskningen – januar 2017

Toppbilde øye

Re-aktivering av “sovende” tapper i gris med RP

De fleste RP-mutasjoner oppstår i gener knyttet til fotoreseptorcellene kalt staver og fører til nedsatt sidesyn og nattsyn. Likevel er tappene en sentral del av synskjeden og nødvendige for synsfunksjon også i stavene. Forskere ved universitetet i Louisville under ledelse av professor Wei Wang har i dyreforsøk brukt en gris med autosomal dominant RP og påvist at glukose blir isolert i pigmentepitelvevet og dermed ikke transporteres til fotoreseptorene. Dette medfører mangel på metabolitter fra glukose, svekker dannelsen av tappenes pigment-rike ytre segment og resulterer i oppløsning av tappenes mitokondrie-rike indre segment. Tapet av disse strukturene i tappene forringer det høyoppløste sentralsynet som er avhengig av tappenes for sin funksjon. Gjennom å transplantere staver fra en frisk gris for å gjenopprette glukose-transporten, eller alternativt gjennom direkte tilførsel av glukose under netthinnen, kunne forskerne vise at funksjonelle strukturer i tappene ved fornyet tilførsel av glukose regenererte og re-aktiverte celler som pga glukosemangel var i en slags dvale.

Flere detaljer om fase 3-forsøket med voretigene neparvovec

Spark Therapeutics presenterte i slutten av 2016 flere detaljer fra sitt genterapi-forsøk der data om synsfelt (visual field) for første gang ble inkludert. Det ble lagt frem ett-års data med fokus på effekt i “crossover group” – ni personer som først var i kontrollgruppen, men som etter ett år valgte å motta injeksjonen med nøytraliserte adeno-assosierte virus fylt med friske kopier av RPE65-genet. I tillegg ble det lagt frem to-års data med fokus på varighet fra gruppen på 20 personer som fikk injeksjonen ved forsøkets start.

Voretigene neparvovec har fått innvilget status som “breakthrough therapy” og “orphan product” fra den amerikanske godkjenningsmyndigheten FDA såvel som “orphan product”-status fra det tilsvarende europeiske organet EMA. Dette utløser økonomisk støtte og raskere saksbehandling for videre utvikling

Forsøkets første målekriterium for suksess (primary outcome measure) var gjennomføring av en hinderløype i ulike lysforhold. RP-nytt har tidligere omtalt resultatene som viste at de som mottok injeksjonen klarte å gjennomføre løypen med gjennomsnittlig 1,9 nivåer mindre lys enn ved forsøkets start. Det ble også påvist en mer enn 100 ganger forbedring i lyssensitivitet (FST) som fortsatt var gjeldende etter to år. Data fra “crossover group” viste en forbedring på 2,1 lysnivåer i samme hinderløype etter ett år.

Professor Albert Maguire, ansvarlig for forsøket ved universitetet i Pennsylvania, sier følgende: “Resultatene fra det pågående fase 3-forsøket med voretigene neparvovec viser at 93% av forsøkspersonene, inkludert de som byttet fra kontrollgruppen til å motta behandlingen, fikk en økning i funksjonelt syn og at den forbedringen vedvarte i ett år senere. I tillegg viste den originale gruppen av forsøkspersoner opprettholdt forbedring etter to år. Dette gir ytterligere tyngde til datasettet som støtter voretigene neparvovec.”

For første gang ble det lagt frem data om synsfelt, et annet suksesskriterium i forsøkets tredje fase. Ved bruk av Goldmann III4e test stimulus ble det påvist signifikant forbedring av synsfeltets størrelse, nær en dobling etter ett år, mens en liten reduksjon i størrelse som man kunne forvente ble observert i kontrollgruppens synsfelt.

Albert Maguire legger detaljene frem slik: “Med Goldmann III4e så vi i intervensjonsgruppen en økning på 302,1 sum total grader fra baseline til ett år, mens vi i kontrollgruppen så en reduksjon på 76,6 sum total grader. Dette gir en forskjell på 378,7 sum total grader og p=0,006. I tillegg, ved bruk av Humphrey macula threshold measure økte synsfeltet med 7,7 decibel for intervensjonsgruppen, mens kontrollgruppen opplevde en reduksjon på 0,2 decibel. Resultatet er en forskjell på 7,9 decibel og en p<0,001.

Engelske helsemyndigheter annonserer finansiering av ARGUS II

Nasjonale helsemyndigheter i England (NHS) har annonsert at de for første gang vil finansiere operasjoner med det bioniske øyet ARGUS II til pasienter med retinitis pigmentosa i England. Operasjonene vil foregå ved Manchester Royal Eye Hospital og ved Moorefields Eye Hospital i London. Sykehusene og produsenten Second Sight vil også sørge for oppfølging, rehabilitering og annen støtte til pasienter som får ARGUS II-implantatet.

ARGUS II vil bli finansiert gjennom et program kalt “Commissioning through Evaluation”(CtE). CtE-programmet er designet for behandlinger som viser særlig lovende potensiale for fremtiden samtidig som kliniske data og pasienters erfaringer samles i et formelt evalueringsprogram. ARGUS II er allerede dekket av franske myndigheter under et lignende program kalt “Forfait Innovation”.

Second Sight fortsetter sitt arbeid med mål om å gjenopprette synsfunksjon hos pasienter med alle typer uhelbredelig blindhet. I tillegg til den pågående forskningen for pasienter med RP har Second Sight også pågående forskning på aldersrelatert macula degenerasjon (AMD) i England, der Moorefields i 2015 utstyrte flere pasienter med et ARGUS-implantat. I USA arbeider selskapet med utvikling av et trådløst system som direkte stimulerer visual cortex (hjernens synssenter) og har med suksess gjennomført implantering og aktivering på en pasient i samarbeid med universitetet UCLA.

Pressemelding fra Retina International om opprettelse av europeisk referanse-nettverk for sjeldne øyesykdommer

«Retina International er glade for å annonsere at det europeiske fellesskapet den 15. Desember formelt godkjente opprettelsen av et europeisk referanse-nettverk for sjeldne øyesykdommer. (ERN-EYE) Vi vil uttrykke våre hjerteligste gratulasjoner til koordinerende professor i ERN-EYE, Dr. Helene Dollfus i Strasbourg og hennes team inkludert Dr. Dorothee Leroux for deres engasjement og dedikasjon til dette prosjektet helt fra startfasen.

Vi vil også takke organiseringskomiteen som arbeidet tett sammen med oss i dette arbeidet, i tillegg til de 30 helsetjeneste-tilbydere fra 13 medlemsland i EU som har individuelt søkt om å bli en del av ERN-EYE.

Retina International er særlig stolte av å ha vært delaktige i et prosjekt som effektivt og med suksess har hatt pasienter involvert som likeverdig delaktige fra prosessens begynnelse. Vi ser frem til å arbeide med alle involverte i videre utvikling av ERN-EYE som vil lede til forbedret diagnostisering, oppfølging og behandling for alle som lever med sjeldne øyesykdommer i Europa.»

Retina International
v/Avril Daly, Chief Executive Officer og Christina Fasser, President

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *