Informasjon fra Retina Internationals fagråd angående bruk av chloroquine

Oversatt til norsk av Martin Smedstad

Chloroquine er en medisin mot malaria som ble godkjent av amerikanske FDA i 1934. Siden da har også blitt oppdaget at Chloroquine kan være nyttig for behandling av auto-immune sykdommer slik som lupus og leddgikt. 

Standard-dosene som brukes av Chloroquine i behandling av malaria og andre systemiske sykdommer har få bivirkninger. Toksisitet inntreffer bare når høye doser injiseres raskt inn i blodstrømmen eller tas som tabletter i vanlige doser over mange år. De mest alvorlige komplikasjonene ved bruk av Chloroquine er retinopati, kardiomyopati (forstørret hjerte), nevromyopati (sviktende nervefunksjon) og myopati (sviktende muskelfunksjon). 

Høye doser og langvarig bruk er risikofaktorer som kan skade øyne/synsfunksjon. To typiske negative bivirkninger er keratopati (en hornhinne-sykdom som oppstår på grunn av kalsium sentralt i hornhinnen) og retinopati (fellesbetegnelse for alle sykelige forandringer i netthinnen). Retinopatien kan føre til uopprettelig skade på netthinnen og tap av synsfunksjon. 

Pasienter med underliggende netthinnesykdommer kan ha høyere risiko for toksisitet på grunn av Chloroquine. 

Tidlig stadium av chloroquine-indusert netthinnesykdom kan være uten symptomer, men kan oppdages ved tap av sensitivitet i synsfeltet eller ved forandringer i netthinnens tykkelse målt med OCT. I senere stadier kan pasienter utvikle en tilstand kalt “bulls eye” (blink). Dette er en svikt i macula karakterisert ved en ring av pigment-epitel-vev (RPE) i macula nært fovea. I sjeldne tilfeller som får utvikle seg over lang tid  kan det oppstå kraftig atrofi i netthinnen som fører til tap av sentralsyn, sidesyn og nattsyn. 

Hvis chloroquine fører til synstap er det ikke mulig å behandle. Det har vært tilfeller av synstap selv flere år etter avsluttet behandling med chloroquine eller hydroxychloroquine. Særlig pasienter med vekt under 50 kilo og nyresvikt bør ikke få vanlige doser chloroquine, men doser tilpasset deres vekt maks 6,5 mg chloroquine-phosphate per kg kroppsvekt. 

Det er en teori om at chloroquine kan hindre smitte av virus slik som COVID-19 ved å endre surhetsgraden/pH på overflaten av celler og dermed hindre viruset i å infisere cellene. Det er ikke enighet i fagmiljøene om hvorvidt chloroquine og andre malaria-medisiner er effektiv og trygg behandling av corona-viruset COVID-19, ettersom det fortsatt er tidlig i test-prosessen. 

Scientific and Medical Advisory Board of Retina International (RI’s fagråd) anbefaler at alle som har en netthinnesykdom ikke selv-medisinerer med chloroquine og oppfordrer disse pasientene sterkt til å søke råd hos lege før bruk av chloroquine. 

Professor Dr. Eberhardt Zrenner

Leder av Retina International Scientific and Medical Advisory Board

Last ned originalversjon på engelsk nedenfor:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *