GPS og fotgjengerkart for synshemmede

Prosjektet: Forbedret GPS for synshemmede inviterer til Workshop den 11. oktober kl. 12.30 – 15.30 i MediaLTs lokaler i Jerikoveien 22 i Oslo. Tema er fotgjengerkart for synshemmede.

Oslo. Tema er fotgjengerkart for synshemmede.
Skrevet av: Magne Lunde – 05.09.2012

Workshopen gjennomføres som en del av prosjektet: Forbedret GPS for synshemmede. Kart for GPS er i dag i all hovedsak utviklet for bilkjøring. Behovene til fotgjengere generelt og til synshemmede spesielt er derfor i liten grad ivaretatt i dagens kartgrunnlag. Med denne workshopen ønsker vi å sette dette problemområdet på dagsorden. Følgende to hovedspørsmål vil stå sentralt på workshopen:

  • Hvilke behov har synshemmede i forhold til kart på GPS?
  • Hva er det viktigst å gjøre i forhold til å forbedre kartkvaliteten?

God bakgrunnskunnskap

To studenter ved Høgskolen i Østfold har laget en hovedprosjektoppgave om geodata for synshemmede. Oppgaven gir god bakgrunnskunnskap i forhold til tematikken på workshopen.

Begrenset med plasser
Hensikten med workshopen er å få samlet de sentrale miljøene på fagområdet for å få diskutert temaet. Noe også programmet nedenfor gjenspeiler. Hvis du ønsker å delta på workshopen, kan du melde deg på på denne adressen: https://response.questback.com/medialundetollefsenas/pb7weblwor/. Hvis du har problemer med å bruke påmeldingsskjemaet, kan du i stedet sende en e-post til info@medialt.no eller ringe 21 53 80 10. Det er begrenset med plasser, slik at det gjelder å være rask.

Program

Tid Tema Foredragsholder
12.30 Velkommen og kort innledning Magne Lunde, MediaLT
12.35 Pågående arbeid og framtidige planer i Tele atlas for å imøtekomme kartbehovene til fotgjengere Svein Tore Nummedal, Mapsolutions AS
13.00 Pågående arbeid og framtidige planer i Statens kartverk for å imøtekomme kartbehovene til fotgjengere Arne Sonflå, Statens kartverk
13.25 Pause
13.40 Open street map: Status og framtidige muligheter Daniel Scheidegger, NAV
14.05 Hvilke behov har synshemmede i forhold til kart for GPS? Morten Tollefsen, MediaLT
14.25 Pause
14.40 Åpen samtale om behov og viktige oppgaver Alle
15.20 Oppsummering Morten Tollefsen
15.30 Slutt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *