Invitasjon til høstkonferanse på Hurdalsenteret 9. – 11. september 2011

RP-foreningen har gleden av å invitere til en innholdsrik høstkonferanse på Hurdalsenteret. Vi har tradisjonen tro lagt opp til et bredt og variert faglig innhold, samtidig som det sosiale vies stor plass.
Frist for påmelding er 10. august 2011!

Invitasjon til høstkonferanse på Hurdalsenteret 9. – 11. september 2011

RP-foreningen har gleden av å invitere til en innholdsrik høstkonferanse på Hurdalsenteret. Vi har tradisjonen tro lagt opp til et bredt og variert faglig innhold, samtidig som det sosiale vies stor plass.
Frist for påmelding er 10. august 2011!