Solveig og Hans Ovin Andreassens stiftelse til støtte for blinde og svaksynte

Legatporsjoner utlyses til støttetiltak for blinde/svaksynte enkeltpersoner eller foreninger som ivaretar blinde og svaksyntes ve og vel. Tildelinger vil være i størrelsesorden kr 5/10.000 og utdeles 19. april d.å. Begrunnet søknad med dokumentasjon av synstap og svak økonomi bes sendt…

Hvordan kan uu evaluering profesjonaliseres?

Den 28. oktober inviterer vi til et gratis frokostseminar om dette høyaktuelle spørsmålet. Meld deg på her: https://docs.google.com/forms/d/1ZNSK_5QUHEVZISaytN_qZc5U468JaFiWHCslCfZnq1M/viewform?usp=send_form Seriøs tilgjengelighetstesting og vurdering av universell utforming er helt nødvendig for å sikre kvaliteten på nettsteder som ønsker å fungere best mulig…

Seminar om tilbehør som kan styres med smarttelefon

Stadig mer kan i dag styres med en smarttelefon. Vi har undersøkt og testet relevant tilbehør/utstyr med tilhørende app’er. Resultatene presenteres på et gratis seminar den 8. desember kl. 14.00. Meld deg på seminaret: https://docs.google.com/forms/d/1VncXm8wqwHWwlsMfwuwHLPq_a1P-xvmdWntE6nx-9Do/viewform Tid: 8. desember kl. 14.00…