Nytt fra forskningen – april 2012

Omega 3 i kosten bremser utviklingen av RP ifølge forskning fra Harvard For noen år siden gjorde forskere ved Harvard-universitetet i Boston en studie der de ga forsøkspersoner med RP kapsler med Omega 3. Studien viste ingen effektiv bremseeffekt på utviklingen av sykdommen. Imidlertid var det en liten undergruppe som spiste mye fet fisk som syntes å ha en bedre utvikling. Forskerteamet under ledelse av professor Eliot Berson, offentliggjorde i februar resultatene av en sterkt utvidet studie av i alt 367 personer med RP. Halvparten av gruppen har hatt et relativt stort inntak av fet fisk, 2 – 3 ganger i uka, og derigjennom et vesentlig kostholdstilskudd av Omega 3 fettsyrer gjennom maten. Sammenlignet med gruppen som ikke har en slik kost viste studien at synstapet, først og fremst synsskarpheten, var inntil 40 % mindre hos gruppen som fikk Omega 3 i kosten. Siden forsøkspersonene var valgt ut fra Harvard-miljøets store pasientregister av personer som også bruker A-vitamintilskudd, er studiens konklusjoner begrenset til denne gruppen. Samtidig harmonerer resultatene godt med studiene av Omega 3 fettsyrers betydning for å bremse utviklingen av AMD, aldersrelatert makuladegenerasjon. Som kjent er bruken av relativt store A-vitamintilskudd noe omstridt, og de nye Harvard-resultatene blir sikkert også gjenstand for diskusjon. Samtidig harmonerer de godt med andre anbefalinger for god øyehelse der et kosthold med fet fisk og andre matvarer med denne type fettsyrer blir anbefalt.

Stadig nye resultater fra stamcelleforskningen Forskere fra Universitetet i Madison, Wisconsin, har offentliggjort resultater fra forsøk der de har klart å produsere netthinneceller, både støtteceller og synsceller fra stamceller i blod. Forskerne mener at disse laboratorieforsøkene er såpass vellykkede at de peker fram mot flere former for behandling av netthinnesykdommer. I første omgang vil man kunne teste ut virkningen av forskjellige medikamenter på denne type celler som er utviklet i laboratoriet, og så i neste omgang vil man kunne se for seg transplantasjon av slike stamcelleproduserte synsceller til netthinnen. Forskerne i Philadelphia som arbeider med embryonale stamceller, altså stamceller fra det aller tidligste fosterstadiet, har offentliggjort en foreløpig rapport. De har utviklet pigmentepitelceller fra stamcellene, og transplantert dem til to forsøkspersoner, den ene med AMD, den andre med Stargardts sykdom. Det viktige ved denne foreløpige rapporten er at det ikke er registrert noen negative bivirkninger. De transplanterte cellene har latt seg integrere i netthinnen, og det er ikke registrert noen utvikling av svulster eller annen ukontrollert celleaktivitet. Etter planen skal 22 personer være med i disse forsøkene etter hvert, og mer definitive svar på spørsmål om sikkerhet og effekt må utstå til grunnlaget for vurdering er større. Men den foreløpige rapporten gir i alle fall et håp om at denne form for stamceller kan brukes. Samtidig er jo de etiske motforestillingene knyttet til bruk av embryonale celler vel kjent.

Det er ellers ikke noen tvil om at stamcelleforskningen med en lang rekke typer stamceller fra ulikt vev fortsetter, og at denne type forskning fortsatt gir løfter om kanskje å få til restaurering av syn.

Forskningssamarbeid Tübingen-Oslo Universitetssykehus? Delvis som resultat av fagsymposiet RP-foreningen støttet på OUS Ullevål i november, er det nå kontakt mellom det kjente tyske universitetet i Tübingen, der man driver med Europas fremste forskning på ”kunstig syn”, og Ullevål. Tübingen-miljøet har også nylig presentert forskning som viser en mulighet for bremsing av RP-utviklingen gjennom elektrisk stimulering av netthinnen. I løpet av våren vil det bli forsøkt etablert et fast samarbeid mellom de to institusjonene, som muliggjør at det drives forskning også her i landet på disse feltene, i første omgang på feltet elektrisk stimulering. Norges Blindeforbund har engasjert seg og vurderer bruk av vesentlige forskningsmidler fra sitt forskningsfond både til utstyr og personellressurser.

Fagkongressene i 2012 vil gi nye spennende resultater Når dette leses avvikles den store øyeforskerkonferansen ARVO i Florida, og Retina International har sitt faglige råd samlet til møte under konferansen. Møteplanen for fagrådet er dominert av rapportering om de mange forsøkene med genterapi, og forteller også om at det settes i gang ytterligere en forsøksrekke med ECT, den lille kapselen som kan opereres inn i netthinnen, og som produserer proteiner som bremser synstapet ved RP. Det synes klart at det særlig er tappene som kan beskyttes på denne måten.

Ellers blir hele forskningsfeltet brettet ut under Retina Internationals egen fagkonferanse i Hamburg i juli. Møteplanen viser at svært mange av verdens ledende RP-forskere vil delta med innlegg på konferansen. RP-foreningens fagråd vil være representert i Florida, og vi deltar naturligvis også under Hamburg-konferansen. – – – – – – – – – – – – – –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *