Momsrefusjon for frivilligheten!

Regjeringen varsler en ny ordning for momskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Ordningen trer i kraft 1. januar 2010 og skal trappes opp med en milliard kroner frem til 2014 skriver Kultur og kirkedepartementet i enpressemelding.

– Dette er et historisk løft. Norge er på topp når det gjelder frivillig arbeid. Regjeringen ønsker å sikre enda bedre rammevilkår for frivilligheten, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et nytt, varig og robust momsregime for frivillige organisasjoner. Med denne gavepakken på en milliard kroner kan lag og organisasjoner bruke inntektene sine på å drive lokal aktivitet. Momskompensasjon er det beste virkemiddelet for å legge til rette for økt aktivitet i frivillige organisasjoner over hele landet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

– Dette legger grunnlag for å utarbeide en ubyråkratisk og grei ordning for organisasjonene. Når så store beløp skal fordeles er det viktig at det ikke medfører unødig ekstraarbeid for de mange som gjør en frivillig innsats, samtidig som vi må hindre misbruk som kan undergrave ordningen, understreker finansminister Kristin Halvorsen.

Det skal nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som har som mandat å utarbeide en detaljert løsning for den nye ordningen. Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund er invitert til å delta i utvalget som skal ledes av Kultur- og kirkedepartementet.

Følgende prinsipper ligger til grunn for ordningen:

 • Dagens kompensasjonsordning for tjenestemoms innlemmes i ordningen.
 • Omfatter vare- og tjenestemoms.
 • Knyttes til frivillighetsregisteret.
 • Tilgjengelig for små og store organisasjoner.
 • Ikke krav om momspliktig omsetning.
 • Administrativt håndterbar for frivilligheten og staten.

I tillegg må utvalget ta stilling til dette:

 • Hvilke varer og tjenester skal omfattes?
 • Hvordan skal en frivillig sjablongordning bygges opp?
 • Nedre terskel for kompensasjonsbeløp?
 • Avgrensninger for å sikre at midlene går til reelle frivillige formål
 • Formell forankring i lov og regelverk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *