Invitasjon til julebord på Vestlandet

Du/dere inviteres herved på julebord i Haugesund lørdag den 26. januar 2019.

Arrangementet har som hensikt/formål at vi med RP og som bor her på Vestlandet skal få en bredere sosial kontaktflate.

Litt om arrangementet (det som kan fortelles nå):
Arrangemente skal ha en høg sosial faktor, men pga usikkerheten rundt dette med antall påmeldte, kan vi ikke love at det blir uten en liten egenandel. Det er heller ikke avklart om det blir «hjemme hos» eller en middag ute på byen. Dette har og med antallet å gjøre. RP foreningen i Norge har bevilget 10 000 kr til dette arrangementet.

Når det gjelder reise til Haugeusnd, så er det god offentlig kommunikasjon både fra Bergen og Stavanger med Kystbussen, men vær klar over at ikke alle avganger går innom Haugesund.

Overnatting må hver enkelt sørge for selv. Skal sjekke hvilke hotell som best er egnet for synshemmede og komme tilbake med mer informasjon til de som er interessert.

Vi håper flest mulig har anledning og lyst til å komme til Haugesund denne lørdagen.
Påmeldingsfrist er fredag 11. januar 2019.

Er det noen spørsmål, så ta kontakt med Thor Dagfinn Bjelland på mail tdb@haugnett.no, Messenger, mobiltelefon 470 29 708 eller Facebook-gruppen RP Vestland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *